DMO TEDARİKÇİSİ OLMAK

1926’dan beri kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçlarını karşılayan ve merkezi satın alma kurumu olarak faaliyet gösteren Devlet Malzeme Ofisi, son yıllarda tasarruf odaklı tedarik yaklaşımının yanında ekonomik kalkınmayı destekleyen bir amaç üstlenmiştir. Bu amaç doğrultusunda;

Müşteri ihtiyaçlarının katalog kapsamında tedarik edilmesini teminen; faaliyet alanına giren ve ayrıntılı listesi Devlet Malzeme Ofisi web sitesinde yayınlanmakta olan “Kataloğa Alınacak Malzeme Çeşitleri Listesi” nde yer alan ürünlerden oluşan “GENEL KATALOG”  2000 yılında uygulamaya alınmıştır.

Buna müteakip, teknolojik ve ekonomik gelişmeler doğrultusunda 2017 yılında;

KOSGEB’e kayıtlı mikro ve küçük ölçekli işletmelerin üretmiş oldukları ürünlerin; kamu alımlarındaki payının artırılması, markalaşma süreçlerinin desteklenmesi, kalite ve satış sonrası hizmetler yönünden gelişmelerine katkı sağlanabilmesi amacıyla “KOBİ KATALOĞU”

Cazibe Merkezleri Programı kapsamında bulunan 23 ilde faaliyet gösteren üreticilerin desteklenmesi ve bölgesel istihdamın artırılmasına katkı sağlanması amacıyla “CAZİBE MERKEZLERİ KATALOGU”

Yeniliğin, yerlileşmenin, teknoloji transferinin ve girişimciliğin teşvik edilmesi için öncelikli teknoloji alanlarında ticarileştirme programı kapsamında; Ar-Ge yapan, yüksek teknolojili ürünler geliştiren işletmelerin ürünlerinin ticarileşmesine kamu alımları yoluyla katkı sağlamak amacıyla “TEKNO KATALOG”

uygulamaya alınmıştır.

Devlet Malzeme Ofisinin bütün katalog uygulamaları ve “Kataloğa Alınacak Malzeme Çeşitleri Listesi” hakkında ayrıntılı bilgiye http://www.dmo.gov.tr/Home/BilgiMerkezi adresinden ulaşabilirsiniz.

Paylaş