Bilgi BankasıKOBİ Stratejisi Eylem Planı

KOBİ Stratejisi Eylem Planı

KOBİ’lerin rekabet gücünün artırılması, KOBİ’lerle ilgili politikalarda ulusal düzeyde eşgüdümün sağlanması için KOSGEB koordinasyonunda ilgili tarafların katkılarıyla yürütülen çalışmalar sonucunda “2015-2018 KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı (KSEP)” hazırlanmıştır.2015-2018 KSEP’in genel amacı, “Küçük işletme ihtiyaçlarına duyarlı iş ortamında, erişilebilirliği ve niteliği yüksek hizmet ve desteklerle KOBİ’lerin üretim, yatırım miktarı ile katma değerini arttırmak ve büyümelerini sağlamak” olarak belirlenmiştir.

KOBİ’lerin tüm dünyada artan önemi ile paralel olarak ülkemizde ulusal düzeyde oluşturulan politikaların uygulanmasını ve AB’ye uyum sürecinde KOBİ’lerin rekabet güçlerinin artırılmasını sağlama amacını da taşıyan “KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı”nın uygulanması ile KOBİ’lerin verimliliklerinin, katma değer içindeki paylarının ve rekabet güçlerinin artması beklenmektedir.

Küçük işletme ihtiyaçlarına duyarlı iş ortamında, erişilebilirliği ve niteliği yüksek hizmet ve desteklerle KOBİ’lerin üretim, yatırım miktarı ile katma değerini arttırmak ve büyümelerini sağlanması amacıyla beş stratejik alanda toplam 83 eylem ve proje gerçekleştirilecektir.

 • Girişimciliğin geliştirilmesi ve desteklenmesi
 • KOBİ’lerin yönetim becerilerinin ve kurumsal yetkinliklerinin geliştirilmesi
 • İş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi sürecinde KOBİ’lerin gözetilmesi
 • KOBİ’lerin Ar-Ge ve yenilik kapasitesinin geliştirilmesi
 • KOBİ’lerin ve girişimcilerin finansmana erişimlerinin kolaylaştırılması, belirlenen stratejik alanlardır.

Bugün, orta ve uzun vadede önünü daha net görebilen Türkiye, stratejik yol haritaları oluşturmaya başlamıştır. Bu gelişme, güven ve istikrar ortamının ülkeye sağladığı en önemli kazanımlardan birisidir. Ekonominin itici gücü olan KOBİ’lerin her bakımdan desteklenmesi, etkinlik ve verimliliklerinin artırılması için üç yıllık dönem boyunca izlenecek olan yol haritasını belirleyen 2015-2018 dönemini kapsayan KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı' na ait detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız. 

 
 • Ana sayfa
 • KOBİ Tanımı
  Şirket İşlemleri
  İzinler
  Vergiler
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik
  Destek ve Teşvikler
  Finansa Erişim
  Kalite ve Belgelendirme
  Dış Tic. Taşımacılık & Lojistik
  İş Geliştirme
  KOBİ'lere Yönelik AB Bilgileri
  Ar-Ge ve İnovasyon
  KOBİ’lere Yararlı Bilgiler
  Bilgi Bankası

  Yasal Uyarı

  Şu an sitede

  Şu anda 57 ziyaretçi çevrimiçi