Üniversite & Kamu Kurumları Araştırma Merkezleri

Üniversite ve Kamu Kurumları Araştırma Merkezleri

Bilim, teknoloji ve yenilik yapma yeteneği; sürdürülebilir sosyo-ekonomik gelişmenin ve rekabet üstünlüğünün kazanmanın önemli etkenlerinden biridir. Bu nedenle araştırma kapasitesinin, Ar-Ge ve yenilikçilik bilnicinin ve üniversite sanayi işbirliğinin geliştirilmesi ülkemizin birincil kalkınma hedefleri arasında yer almaktadır.

Bu doğrultuda Üniversite ve Kamu Kurumları Araştırma Merkezleri kapsamında hazırlanan kitapçığa ulaşmak için lütfen tıklayanız.

 

Paylaş