İthalat

İthalat Politikası Araçları;

 

İthalatta yaş meyve ve sebze, bakliyat, bitkisel yağlar, kuru ve kurutulmuş meyvelerden oluşan tarımsal ürünler,  İthalatta Kontrolü Ürün Denetmenleri Tarafından Yapılan Tarım Ürünlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No: 2009/2)  çerçvesinde ithalatta zorunlu standart denetimine tabidir.

Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimi;

Dahilde İşleme Rejimi
Dünya piyasa fiyatlarından hammadde temin etmek suretiyle ihracatı artırmak, ihraç ürünlerine uluslararası piyasalarda rekabet gücü kazandırmak, ihraç pazarlarını geliştirmek ve ihraç ürünlerini çeşitlendirmek amacıyla; ithal girdi kullanılan işlem görmüş ürünün ihracı ile ihracat sayılan satış ve teslimlerin belirlenmesi, yönlendirilmesi ve geliştirilmesine ilişkin tedbirlerin düzenlenmesi ve yürütülmesini kapsar. 

Uygulamaya ilişkin mevzuat metinleri aşağıda yer almaktadır:

Paylaş