Teşvikler

KOBİ'lere sağlanan teşvikler ile ilgili detaylı bilgiye erişmek için lütfen ilgili linkleri tıklayınız.

EKONOMİ BAKANLIĞI

Ekonomi Bakanlığı'nın resmi web sitesine ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Yatırım Teşvik Mevzuatına ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Serbest Bölgelere uygulanan vergisel teşviklerin yer aldığı 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu'na ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Serbest Bölge uygulamaları ve Serbest Bölgeler ile ilgili detaylı bilgiye erişmek için lütfen tıklayınız.

 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın resmi web sitesine ulaşmak için lütfen tıklayınız.

5225 sayılı Kültür Yatırımlarını ve Girişimlerini Teşvik Kanunu ile getirilen vergisel teşvikler ile ilgili detaylı bilgiye erişmek için lütfen tıklayınız.

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın resmi web sitesine ulaşmak için lütfen tıklayınız.

1. Küçük Sanayi Siteleri Teşvikler

Küçük Sanayi Sitesi hizmetleri, Küçük Sanayi Siteleri'ne sağlanan kredi desteği, vergi ve harç muafiyetleri ile ilgili detaylı bilgiye erişmek için lütfen tıklayınız.

2. Endüstri Bölgelerinde Uygulanan Teşvikler

4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu ile düzenlenerek Endüstri Bölgeleri'ne uygulanan vergisel teşvikler için tıklayınız.

3. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Uygulanan Teşvikler

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Kanunu kapsamında Teknoloji Geliştirme Bölgeleri'ne sağlanan vergisel teşvikler için tıklayınız.

4. Organize Sanayi Bölgeleri Teşvikleri

Organize Sanayi Bölgelerine uygulanan vergisel teşviklerle ilgili detaylı bilgiye erişmek için lütfen tıklayınız.

İŞKUR

İşkur'un resmi web sitesine ulaşmak için lütfen tıklayınız.

1. Aktif İstihdam Programları

Girişimcilik Eğitimleri, İşbaşı Eğitim Programları, Toplum Yararına Çalışma Programları, Çalışanların Mesleki Eğitimi ile ilgili kurs programlarına ulaşmak için lütfen tıklayınız.

2. Pasif İstihdam Programları

İşsizlik Sigortası

Ücret Garanti Fonu

Kısa Çalışma Ödeneği

İş Kaybı Tazminatı

3. SGK Prim Teşviki Uygulaması

6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun

 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın resmi web sitesine ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Kanunlarına Göre Vergisel Teşvikler

193 Sayılı Gelir Kanunu'nda Yer Alan Vergisel Teşvikler

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nda Yer alan Vergisel Teşvikler

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nda Yer Alan Vergisel Teşvikler

4325 Sayılı Olağanüstü Hal Bölgesinde Ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde İstihdam Ve Yatırımların Teşviki Hakkında Kanunda Yer Alan Vergisel Teşvikler

488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu'nda Yer Alan Vergisel Teşvikler

492 Sayılı Harçlar Kanunu'nda Yeralan Vergisel Teşvikler

5084 Sayılı Yatırımların Ve İstihdamın Teşviki Kanunu'nda Yer Alan Vergisel Teşvikler

 

 

 

 
 • Ana sayfa
 • KOBİ Tanımı
  Şirket İşlemleri
  İzinler
  Vergiler
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik
  Destek ve Teşvikler
  Finansa Erişim
  Kalite ve Belgelendirme
  Dış Tic. Taşımacılık & Lojistik
  İş Geliştirme
  KOBİ'lere Yönelik AB Bilgileri
  Ar-Ge ve İnovasyon
  KOBİ’lere Yararlı Bilgiler
  Bilgi Bankası

  Yasal Uyarı

  Şu an sitede

  Şu anda 47 ziyaretçi çevrimiçi