Tarımsal Üretime Yönelik Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi

alt

 

2013 Yılı Tarımsal Kredi Faiz İndirim Oranlarını düzenleyen ” T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar”, 16.02.2013 tarih ve 28561 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

 

 

 

Karara göre;

Üreticilerin finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması amacıyla T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin kredi kullandırmasına İlişkin usul ve esaslarına uygun olmak koşuluyla, gerçek veya tüzel kişi üreticilere 1.1.2013 - 31.12.2013 tarihleri arasında düşük faizli krediler verilecektir. 

Uygulanmakta olan tarımsal kredi cari faiz oranlarından kredi konuları itibarıyla indirim yapılmak ve kredi üst limitleri aşılmamak suretiyle tarımsal kredi kullanılabilecektir.

Birden fazla üretim konusunda kredi talebinde bulunan üreticilere kullandırılabilecek toplam kredi üst limiti, 15.000.000 TL’yi aşamayacaktır. 15.000.000 TL limiti ancak damızlık süt sığırı yetiştiriciliği konusunda kullandırılan kredilerde aşılabileceklerdir.

5411 sayılı Bankacılık Kanununun risk grubu tanımına giren işletmelere bu karar kapsamında kullandırılacak kredilerin toplamı, üretim konuları itibarıyla karar kapsamında belirtilen kredi üst limitlerini aşamayacaktır. Risk grubuna giren işletmeler bu karar kapsamında tek bir işletme kabul edileceklerdir.

Kanun hakkında daha detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

 

 

 

 

Paylaş