HaberlerKOBİ Haberler

Kobi Haberleri

Başlık Filtresi     Göster 
Sayı İçerik Başlığı Gösterim
141 6772 Serbest Bölgeler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı 1785
142 Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayınlandı 1583
143 2017/9917 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Yayınlandı 1722
144 2017/9751 İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Yayınlandı 1643
145 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 11) Yayınlandı 1622
146 Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Kararın Uygulama Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ (No: 2017/2) Yayınlandı 1571
147 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Süre Uzatımı 1462
148 2017 Yılı KOSGEB Sıfır Faizli Kredi Desteği Başvuruları Başladı. 1930
149 4447 Sayılı Kanun Prim Desteği ve Gelir Vergisi Stopaj Desteği Yayınlandı 1758
150 KOBİ Bilgi Sitesi’ni Ocak 2017’de 51 bin 881 kişi ziyaret etti 1517
151 Ticaret Odaları ile Ticaret ve Sanayi Odalarına ticaret sicili harçlarının tahsili konusunda yetki verilmiş bulunmaktadır 1820
152 Türkiye Yazılım Sektörü Stratejisi ve Eylem Planı (2017-2019) ile İlgili 19/12/2016 Tarihli ve 2016/46 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu KararıYayınlandı 1893
153 Ticari Reklam Ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayınlandı 1814
154 Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti yayınlandı 1694
155 KOBİ Bilgi Sitesi’ni Aralık 2016’da 69 bin 992 kişi ziyaret etti 1841
156 Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım Klavuzu 1751
157 2.KOBİLER KONFERANSI 17-18 OCAK 2017 KATAR 1847
158 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayınlandı 1809
159 Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Destek Programları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayınlandı 1914
160 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayınlandı 1911

Sayfa 8 - 32

 • Ana sayfa
 • KOBİ Tanımı
  Şirket İşlemleri
  İzinler
  Vergiler
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik
  Destek ve Teşvikler
  Finansa Erişim
  Kalite ve Belgelendirme
  Dış Tic. Taşımacılık & Lojistik
  İş Geliştirme
  KOBİ'lere Yönelik AB Bilgileri
  Ar-Ge ve İnovasyon
  KOBİ’lere Yararlı Bilgiler
  Bilgi Bankası

  Yasal Uyarı