HaberlerKOBİ Haberler

Kobi Haberleri

Başlık Filtresi     Göster 
Sayı İçerik Başlığı Gösterim
181 KOSGEB'den Acil Kredi Faiz Desteği 1782
182 KOSGEB'den Acil Kredi Faiz Desteği 989
183 Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayınlandı 1814
184 Sebze ve Meyvelerin Toptan ve Perakende Ticaretinde Kullanılacak Künyelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ Yayınlandı 1766
185 Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayınlandı 1592
186 Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı 1795
187 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ Yayınlandı 1853
188 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 13 Üncü Maddesinin Dördüncü Fıkrasının Kısmen İptali Üzerine Yatırımcı Tazmin Merkezi Tarafından Yatırımcılara Yapılacak Ödemelere İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Yayınlandı 1661
189 Makaronların Teknik Düzenlemelere Uygunluklarının Belirlenmesine İlişkin Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunun 03/08/2016 Tarihli ve 11700 Sayılı Kararı Yayınlandı 1609
190 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 25/08/2016 Tarihli ve 6450-12 Sayılı Kararı Yayınlandı 1708
191 Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Fikrî Mülkiyet Haklarının Yönetimine ve Teknoloji Transferine İlişkin Yönetmelik Yayınlandı 1679
192 2016/9117 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar yayınlandı 1796
193 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Yayınlandı 1583
194 KOBİ Bilgi Sitesi’ni Ağustos 2016’da 40 bin 855 kişi ziyaret etti 1612
195 Organik Arıcılık Yapan Yetiştiricilerin Desteklenmesine Dair Tebliğ Yayınlandı 1608
196 Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı 2075
197 KOBİ Vadisi Kuruluyor 1737
198 Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar Yayınlandı 1578
199 Demiryolu İşletmeciliği Yetkilendirme Yönetmeliği Yayınlandı 1690
200 Kalkınma Ajansları Kalkınma Kurullarına Temsilci Gönderecek Kurum ve Kuruluşların Belirlenmesi ve Bazı Bakanlar Kurulu Kararlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar Yayınlandı 1635

Sayfa 10 - 32

 • Ana sayfa
 • KOBİ Tanımı
  Şirket İşlemleri
  İzinler
  Vergiler
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik
  Destek ve Teşvikler
  Finansa Erişim
  Kalite ve Belgelendirme
  Dış Tic. Taşımacılık & Lojistik
  İş Geliştirme
  KOBİ'lere Yönelik AB Bilgileri
  Ar-Ge ve İnovasyon
  KOBİ’lere Yararlı Bilgiler
  Bilgi Bankası

  Yasal Uyarı