Kurumsal Yönetim

 

alt

 

Kurumsal yönetim, özellikle son yıllarda, şirketlerin daha etkin, verimli ve şeffaf bir biçimde yönetilebilmeleri bakımdan önemini artıran bir yaklaşım haline gelmektedir. Başta AB ve ABD olmak üzere tüm dünyada şirketler için kurumsal yönetim düzenlemeleri hayata geçirilerek bu düzenlemelere uyum zorunlu hale getirilmektedir.

Bu çerçevede, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu bünyesinde 2005 yılı sonunda kurulan Kurumsal Yönetim Komitesi de Türkiye’deki şirketleri uzun soluklu, dünyada rekabet edebilir kılmak için yönetimlerinde kurumsallaşmayı ve profesyonelleşmeyi gerçekleştirmeyi ve payları borsada işlem gören şirketler için uygulanan kurumsal yönetim ilkelerine benzer ilkeleri borsa dışı şirketler ve kamu işletmeleri için de getirerek, ilkelerin benimsenmesini ve uygulamanın sağlanmasını amaçlamaktadır.

Bu amaçla, komite bünyesinde, çeşitli kamu kurumları ve sivil toplum örgütleri ile birlikte üzerinde uzlaşılan dört adet kurumsal yönetim projesinin çalışmaları, alt çalışma grupları tarafından yürütülmektedir. Söz konusu projelerin hayata geçirilmesi ile birlikte Türkiye’de faaliyet gösteren şirketlerin kurumsal altyapılarının geliştirilmesine ve profesyonelce yönetim anlayışının yerleşmesine önemli katkıların sağlanacağı düşünülmektedir.

Kurumsal Yönetim hakkında genel bilgiler, Kurumsal Yönetim İlkeleri ve detaylı bilgiler için lütfen tıklayınız.

 
 • Ana sayfa
 • KOBİ Tanımı
  Şirket İşlemleri
  İzinler
  Vergiler
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik
  Destek ve Teşvikler
  Finansa Erişim
  Kalite ve Belgelendirme
  Dış Tic. Taşımacılık & Lojistik
  İş Geliştirme
  KOBİ'lere Yönelik AB Bilgileri
  Ar-Ge ve İnovasyon
  KOBİ’lere Yararlı Bilgiler
  Bilgi Bankası

  Yasal Uyarı

  Şu an sitede

  Şu anda 53 ziyaretçi çevrimiçi