İletişim Bilgileri

Detaylı bilgi almak için TOBB - KOBİ Araştırma ve Danışmanlık Merkezi Müdürlüğü ile iletişime geçebilirsiniz.

İletişim Bilgileri:

TELEFON: 312-2182431 - 33

                    312 - 218 27 83 - 84

FAKS: 312-2182409

E - POSTA: Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız

    KOBİ BİLGİ SİTESİNE BİLGİ SAĞLAYAN KURUM/KURULUŞLARIN BİLGİLERİ
    Kurum /  Kuruluş  Web Sitesi
1   Hazine Müsteşarlığı www.hazine.gov.tr 
2   Maliye Bakanlığı www.maliye.gov.tr
3   Sermaye Piyasası Kurulu www.spk.gov.tr 
4   Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü www.sanayi.gov.tr 
5   Kalkınma Bakanlığı www.kalkinma.gov.tr 
6   Ekonomi Bakanlığı www.ekonomi.gov.tr 
7   Gümrük ve Ticaret Bakanlığı www.gumrukticaret.gov.tr 
8   Sağlık Bakanlığı www.saglik.gov.tr
9   Çevre ve Şehircilik Bakanlığı / Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü http://www.csb.gov.tr/gm/ced 
10   İçişleri Bakanlığı / Strateji Geliştirme Başkanlığı www.icisleri.gov.tr
www.strateji.gov.tr
11   Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı www.tarim.gov.tr 
12   Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı www.enerji.gov.tr 
13   Avrupa Birliği Bakanlığı www.abgs.gov.tr 
14   Milli Eğitim Bakanlığı www.meb.gov.tr 
15   Kültür ve Turizm Bakanlığı/Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü http://yigm.kulturturizm.gov.tr 
16   Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı www.csgb.gov.tr 
17   Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) www.tika.gov.tr/ 
18   Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Gelliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) www.kosgeb.gov.tr 
19   TÜBİTAK www.tubitak.gov.tr 
20   Türk Patent Enstitüsü www.turkpatent.gov.tr 
21   Türk Standartları Enstitüsü www.tse.org.tr 
22   Organize Sanayi Bölgesi Üst Kurluşu (OSBÜK) www.osbuk.org.tr 
23   Ulusal Metroloji Enstitüsü www.ume.tubitak.gov.tr/
24   Türk Akreditasyon Kurumu www.turkak.org.tr
25   Türkiye Halk Bankası A.Ş. www.halkbank.com.tr 
26   Türkiye Sınai Kalkınma Bankası  www.tskb.com.tr
27   Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O www.vakifbank.com.tr
28   Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.(TÜRKEXİMBANK) www.eximbank.gov.tr 
29   Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu www.tesk.org.tr 
30   Kredi Garanti Fonu A.Ş. www.kgf.com.tr 
31   Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. www.kalkinma.com.tr 
32   Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı-TTGV www.ttgv.org.tr 
33   Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifler Birlikleri Merkez Birliği  www.teskomb.org.tr/ 

 

 

Paylaş