Şirket İşlemleriEsnaf ve Sanatkar İşlemleri

Esnaf ve Sanatkar İşlemleri

Esnaf ve Sanatkar Tanımı

-Esnaf ve Sanatkâr meslek kollarına dahil olan,

-Ekonomik faaliyetini sermayesi ile birlikte bedenî çalışmasına dayandıran,

-Kazancı tacir veya sanayici niteliğini kazandırmayacak miktarda olan,

-Basit usulde vergilendirilen veya vergiden muaf bulunan,

-İşletme usulde deftere tabi olan, meslek ve sanat sahibi kimselerdir.

 

Esnaf ve sanatkâr sicil işlemlerinin yasal dayanakları, işlemlerin yapılış sürelerine ilşkin bilgi almak, ayrıca esnaf ve sanatkarlara ilişkin;

­- Açılış

­- Kapanış

­- Değişiklik

­- Sicil Gazetesi ilan Ücretleri

­- Sicil Harç Ücretleri

konularında detaylı bilgiler için lütfen tıklayınız.

 

Esnaf Oda Kaydı

5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun 6 ncı ve 68 inci maddeleri gereği esnaf sanatkarların esnaf sanatkar siciline ve çalışma bölgesi içindeki meslek odasına kaydı zorunludur.

Oda üyeliği için aşağıdaki şartlar aranır:

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak veya yabancı devlet tabiiyetinde bulunmakla beraber Türkiye'de sanat ve ticaret yapıyor olmak.

 - Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak.

 - Vergi mükellefi olmak ya da vergiden muaf olmak.

 - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesindeki odalara kayıtlı olmamak

Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

 

Esnaf, Sanatkar Üyeliğinin Silinmesi

-Üyenin daimi olarak odanın çalışma bölgesi dışına çıkması,

-Üyelik şartlarından herhangi birini kaybetmesi veya bu şartlardan herhangi birine sahip olmadığının sonradan anlaşılması,

-Meslekten men edilmesi,

-Vergi mükellefiyetini altı ay içinde tekrar tesis ettirmemesi,

halinde yönetim kurulu tarafından karar alınarak silinir.

 

Esnaf ve Sanatkar Meslek Kolları

Esnaf ve sanatkarlar meslek kolları listesinde yer alıp da; üretimle iştigal etmekle beraber, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 5 inci maddesindeki "SANAYİCİ" tanımının kapsamına girenler ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 17 nci maddesinin ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununun 3 üncü madde (a) bendinin dışında kalanlar esnaf ve sanatkâr sayılmazlar.

Esnaf veTacir ayrımı ile ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

 

 
 • Ana sayfa
 • KOBİ Tanımı
  Şirket İşlemleri
  İzinler
  Vergiler
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik
  Destek ve Teşvikler
  Finansa Erişim
  Kalite ve Belgelendirme
  Dış Tic. Taşımacılık & Lojistik
  İş Geliştirme
  KOBİ'lere Yönelik AB Bilgileri
  Ar-Ge ve İnovasyon
  KOBİ’lere Yararlı Bilgiler
  Bilgi Bankası

  Yasal Uyarı

  Şu an sitede

  Şu anda 50 ziyaretçi çevrimiçi