İzinlerİnşaat ve İskân Ruhsatı İşlemleri

İnşaat ve İskan Ruhsatı İşlemleri (İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü)

İnşaat ve İskan Ruhsatı İşlemleri

Herhangi bir yatırım konusuna karar verilip, bu yatırım için en uygun olan yatırım yerinin seçilmesinden sonra yatırımcı tarafından yapılması gerekenler, fabrika ve tamamlayıcı tesisleri ile ilgili yapıların; bilim, teknik, sanat ve sağlık kurallarına uygun, afetlere karşı duyarlı ve yaşam kalitesini arttırıcı olmasını sağlamak amacıyla, 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında plânlama, projelendirme ve gerçekleştirilmesine ilişkin iş ve işlemlerdir.

3194 sayılı İmar Kanunu'na göre Kanun kapsamına giren bütün yapılar için gerekli işlemler, belediye ve mücavir alan sınırları içinde ilgili belediyeler, mücavir alan sınırları dışında ise valilikler tarafından yapılmaktadır.

Ayrıca, tüzel kişiliğin % 51'nin kamuya ait olduğu OSB'lerde inşaat işleri ile ilgili müracaatların ilgili OSB Müdürlüğüne yapılması gerekmektedir.

OSB'lerde inşaat ve iskan ile ilgili işlemler 3194 sayılı İmar Kanunu doğrultusunda OSB yönetmeliğine göre yürütülmektedir. Belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında yer alan arsalara yapılacak olan fabrika inşaatları için, yatırımcıların gerekli işlemleri gerçekleştirmek üzere belediye veya valiliğe (Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'ne) müracaat etmeleri gerekmektedir. Yatırımcıların belediye veya Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ve Tapu Müdürlüğünde yapacakları işlemler aşağıda belirtilmiştir:

 

- Halihazır Harita Yapımı ve Onayı
- İmar Plânı Yaptırılması ve Onayı
- Yapı (İnşaat) Ruhsatı Alınması
- İnşaat
- Yapı Kullanma İzni Alınması

-  Cins Tashihi

 

Yukarıdaki işlerden, halihazır harita yapımı ve onayı ile imar planının yaptırılması ve onayı işlemleri, mücavir alan sınırları içerisinde fabrika yeri olarak seçilen arsanın bulunduğu yerin imar planının bulunmaması halinde söz konusudur. İmar planı mevcut ise yapılacak ilk iş yapı (inşaat) ruhsatı alınması işlemidir. 

 

İnşaat ve Emlak İşleri Müdürlüğü anasayfası için lütfen tıklayınız.

İmar Planı Alınması İçin Gerekli İşlemler, 

Yapı Ruhsatı (İnşaat İzni) Alınması, 

Yapı Denetimi Hakkında Kanun

Cins Tahsisi 

Cuma, 05 Ağustos 2016 10:46 tarihinde güncellendi

 
 • Ana sayfa
 • KOBİ Tanımı
  Şirket İşlemleri
  İzinler
  Vergiler
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik
  Destek ve Teşvikler
  Finansa Erişim
  Kalite ve Belgelendirme
  Dış Tic. Taşımacılık & Lojistik
  İş Geliştirme
  KOBİ'lere Yönelik AB Bilgileri
  Ar-Ge ve İnovasyon
  KOBİ’lere Yararlı Bilgiler
  Bilgi Bankası

  Yasal Uyarı

  Şu an sitede

  Şu anda 111 ziyaretçi çevrimiçi