İzinlerİşletme Açılması Sırasındaki İzinler

İşletme Açılması Sırasındaki İzinler

 

Su Bağlanması için Gerekli İşlemler | İşyerlerine Enerji Bağlanması için Gerekli İşlemler | İşyeri Kurma İzni ve İşletme Belgesi Alınması İşlemleri | Doğalgaz Bağlantısının Yapılması | ÇEVRE İZİNLERİ

 

İşletmelerin açılabilmesi için çeşitli kurum ve kuruluşlardan gerekli izinlerin alınması gereklidir.

 

Su Bağlanması için Gerekli İşlemler

Belediye sınırları içerisinde kalan yerlerdeki yatırımlara su bağlatmak için, ilgili belediye su ve kanalizasyon idaresine, Büyükşehir belediyesi bulunan yerlerde ise Büyükşehir belediyesi su ve kanalizasyon idarelerine başvurulması gerekmektedir.

Müracaat sırasında, müracaat dilekçesi ile birlikte aşağıda belirtilen belgelerin de temin edilmesi gerekmektedir:

 • Yapı kullanma ruhsatı (Suret)
 • Tesisat projesi (Suret)
 • Arsa çapı ile ilgili belge (Suret)
 • Kanal katılım makbuzu (Suret)
 • İkametgah ilmühaberi (Asıl)
 • Kapı numarasını gösterir belge (İlgili belediye fen işlerinden alınmış-suret)
 • İkametgah ilmühaberi hariç olmak üzere yukarıdaki belgelerin asıllarının işlemlerin tamamlanmasından sonra geri alınmak üzere müracaat sırasında ilgili idareye ibraz edilmesi gerekmektedir.

İdarenin yapacağı incelemeler sonrası herhangi bir eksiklik görülmemesi durumunda gerekli harcın yatırılması sonrası su bağlantısı yapılır.

Su aboneliği için Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyonun İdaresi Genel Müdürlüğünün bilgileri örnek olarak aşağıda verilmiştir.

http://www.aski.gov.tr/tr/834-abonelik-islemleri-icerik.html

 

İşyerlerine Enerji Bağlanması için Gerekli İşlemler

İşletmenin enerji ihtiyacının karşılanması için TEDAŞ'tan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir. Detaylı bilgi almak için lütfen tıklayınız.

 

Karayolu Bağlantı Ruhsatının Alınması

2918 Sayılı Trafik Kanunu ve Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmeliğine göre belediye mücavir alanı içerisinde yer alan işyerlerinde, belediye ve Büyükşehir belediyeleri trafik şube müdürlüğünden, mücavir alan dışında ilgili karayolları bölge müdürlüğünden karayoluna Geçiş Yolu İzin Belgesi alınması gerekmektedir.

Karayollarına geçiş izninin alınması için belediye veya karayolu müdürlüklerine verilmesi gerekli belgeler aşağıda belirtilmiştir:

 •  Hisseli yerlerde ikrazın yaptırıldığına dair belge
 •  Tapu tescil belgesi
 •  Kira kontratı (Kiralık işyerleri için)
 •  Tapu çapı
 •  Onaylı vaziyet plânı (imar müdürlüğünden)

 

İşyeri Kurma İzni ve İşletme Belgesi Alınması İşlemleri

İşyeri Kurma İzni ve İşletme Belgesi alınması işlemleri 4857 sayılı İş Kanunu'nun 78'inci maddesine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen ve 17.12.2004 tarih ve 25673 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "İşyeri Kurma İzni ve İşletme Belgesi Alınması Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde yürütülür.

 

İşyeri Kurma İzni Alınması İçin Gerekli Belgeler:

İşveren, kurma izni almak için Bölge Müdürlüğüne bir dilekçe ile başvurur. İşverenin dilekçesine ekleyeceği belgeler aşağıda belirtilmiştir:

 

a) Ekte örneği bulunan beyanname (iki nüsha),

b) İşyerinin vaziyet plânı (iki nüsha),

c) İşyeri mimari projesi (iki nüsha).

 

Kurma izni başvuruları en geç bir ay içinde sonuçlanır.

 

İşletme Belgesi Talebinin İncelenmesi

 

Kurma izni alınarak kurulmuş işyerleri için işveren, işletmeye başlamadan önce işletme belgesi almak için bir dilekçe ile Bölge Müdürlüğüne müracaat eder.

 

İşletme belgesi talebi üzerine; iş müfettişlerince işyerinde yapılan incelemede, işyerinin kurma iznine esas belgelere göre kurulup kurulmadığı kontrol edilir.

 

İşletme belgesi talepleri 30 gün içerisinde incelenir.

 

İşletme belgesi taleplerinin süresi içerisinde incelenemediği durumlarda işveren işyerini çalıştırma hakkını kazanır.

 

Doğalgaz Bağlantısının Yapılması

Belediye sınırları içerisinde kalan yerlerdeki yatırımlara doğalgaz bağlatmak için ilgili belediyeye, belediye sınırları dışında ise BOTAŞ veya yetkili dağıtıcı kuruluşa başvurulması gerekmektedir.

 

Doğalgaz projelerinin ve tesisatlarının doğalgaz tesisat yönetmeliği ve teknik şartnamelere uygun olarak hazırlanması gerekmektedir.

 

Müracaat sırasında, müracaat dilekçesi ve aşağıdaki belgelerin sunulması gerekmektedir:

 

 •  Tesisat projesi
 •  Tapu veya kira kontratı
 •  İmza sirküleri - Vekaletname
 •  Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi
 •  Vergi levhası
 •  Vekilin veya yetkili kişinin kimlik fotokopisi

 

ÇEVRE İZİNLERİ

Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, çevreyi etkileyen alanlarda faaliyet gösteren tesislerin alması gereken izin ve lisansları 1 Nisan 2010 tarihinden itibaren tek kalemde ve elektronik ortamda vermeye başlamıştır.

 

Buna göre; Genel Müdürlüğe bağlı daire başkanlıkları ve il müdürlükleri tarafından ayrı ayrı verilen deşarj izni, emisyon izni, gürültü izni, derin deniz deşarjı izni ve atık lisansları başta olmak üzere tüm çevre izin ve lisansları tek bir çevre izni olarak alınmaya başlanmıştır.

 

Yeni sistemde işletmelerin kuruluş aşamasından itibaren almak zorunda oldukları çeşitli izin ve lisansların başvuruları tek bir noktadan yapılmakta, bu başvurular etkili otorite tarafından incelenerek uygun bulunması durumunda yine tek bir noktadan onaylanmaktadır.

 

1 Nisan 2010 tarihinde 14 ilde devreye alınan proje, 1 Temmuz 2010 tarihi itibarıyla bütün Türkiye ‘de uygulamaya açılmıştır.

 

Çevre izinleri ve lisansları için başvurular çevre yönetim birimi veya çevre görevlisi bulunan işletmeler ya da Bakanlıkça yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmaları tarafından yapılabilecektir.

 

Sistem için oluşturulan yazılım programına ve konu ile ilgili detaylı bilgilere aşağıdaki adreslerden ulaşılabilmektedir:

Bilgi İçin Tıklayınız

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuma, 05 Ağustos 2016 10:31 tarihinde güncellendi

 
 • Ana sayfa
 • KOBİ Tanımı
  Şirket İşlemleri
  İzinler
  Vergiler
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik
  Destek ve Teşvikler
  Finansa Erişim
  Kalite ve Belgelendirme
  Dış Tic. Taşımacılık & Lojistik
  İş Geliştirme
  KOBİ'lere Yönelik AB Bilgileri
  Ar-Ge ve İnovasyon
  KOBİ’lere Yararlı Bilgiler
  Bilgi Bankası

  Yasal Uyarı

  Şu an sitede

  Şu anda 98 ziyaretçi çevrimiçi