KOBİ Bilgi Sitesi’ni Şubat 2017’de 47 bin 625 kişi ziyaret etti

alt

01.03.2017/ Ankara

KOBİ Bilgi Sitesi’ni Şubat 2017’de 47 bin 625 kişi ziyaret etti.​ Sitenin Mart 2016 –Şubat 2017 dönemi (1 yıllık) ziyaretçi sayısı ise 541 bin 624 oldu. 

 

 

Devamını oku...

 

Motorlu Taşıtlar Sektöründeki Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği (No: 2017/3) Yayınlandı

 

alt

Bu Tebliğ ile  motorlu taşıtlar sektöründeki dikey anlaşmaların Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 4 üncü maddesi hükümlerinin uygulanmasından grup olarak muaf tutulmasının koşullarını belirlenmektedir.

 

 

 

 

Devamını oku...

 

6772 Serbest Bölgeler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı

 

alt

Bu kanun ile 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun “Bölgenin düzenlenme esasları”, “Muafiyet ve teşvikler”, “Serbest bölgelerin gelir ve harcamaları” başlıklı maddelerinde ve geçici 3 üncü maddesinde değişikler yapılmış, geçici 4 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmış,

 

 

 

Devamını oku...

 

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayınlandı

 

alt

Bu yönetmelik ile Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmeliğin “YEK destekleme mekanizması” başlıklı 4 üncü maddesine aşşağıdaki fıkra eklenmiştir fıkra eklenmiştir.

 

 

 

 

Devamını oku...

 

2017/9917 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Yayınlandı

 

alt

Bu karar ile Bakanlar Kurulunca Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın “KDV istisnası ve iadesi” ve “Bir alt bölge desteğinden yararlanacak yatırımlar” başlıklı maddelerinde değişiklikler yapılmış, 

 

 

 

 

Devamını oku...

 

2017/9751 İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Yayınlandı

 

alt

Bu karar ile Bakanlar Kurulunca İthalat Rejimi Kararına Ek Karara 1/9/2016 dan önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış 

 

 

 

 

Devamını oku...

 
 • Ana sayfa
 • KOBİ Tanımı
  Şirket İşlemleri
  İzinler
  Vergiler
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik
  Destek ve Teşvikler
  Finansa Erişim
  Kalite ve Belgelendirme
  Dış Tic. Taşımacılık & Lojistik
  İş Geliştirme
  KOBİ'lere Yönelik AB Bilgileri
  Ar-Ge ve İnovasyon
  KOBİ’lere Yararlı Bilgiler
  Bilgi Bankası

  KOBİ Bilgi Sitesi, 5 Şubat 2005 tarihli ve 25718 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan Başbakanlık (2005/2) genelgesine istinaden “Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Reform Programı” çerçevesinde, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerce (KOBİ),kurulum ve işletme faaliyetlerine ilişkin olarak ihtiyaç duyulacak tüm bilgilere hızlı ve etkin bir şekilde ulaşılabilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

  KOBİ Bilgi Sitesi Haber bültenine üye olmak için tıklayınız.

  Yasal Uyarı

  Bilgilendirme