HaberlerKOBİ HaberlerBireysel Katılım Yatırımcılarına Birçok Sektörde Devlet Desteği

Bireysel Katılım Yatırımcılarına Birçok Sektörde Devlet Desteği

alt

Bireysel katılım yatırımcılarına “Tarım, Avcılık ve Ormancılık”, “İmalat Sanayi”, “Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama hizmetleri”, “İş Faaliyetleri” ve “Diğer Toplumsal, Sosyal ve Kişisel Hizmet Faaliyetleri" ana başlıkları altında toplanan işler için yapacağı başlangıç ve büyüme yatırımlarına devlet desteği uygulanacaktır. 

 

 

 

Hazine Müsteşarlığı'nın Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik, yüksek risk içermesi nedeniyle finansmana erişimde sıkıntı yaşayan başlangıç veya büyüme aşamasındaki girişimler için finansal bir araç olan bireysel katılım sermayesinin desteklenmesini, bireysel katılım yatırımcılarının Hazine Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna tabi kişi, kurum ve kuruluşların faaliyetlerinin izlenmesini, denetlenmesini ve sona ermesine ilişkin usul ve esasları düzenlemeyi amaçlamaktadır.


Bireysel katılım yatırımcıları, bir kısım ortak yatırımlar hariç lisanslarının beş yıllık geçerlilik döneminde bireysel olarak en fazla 20 farklı anonim şirkete yaptıkları yatırım için devlet desteği alabilecektir.

 

Gelir Vergisi Kanununun geçici 82’nci maddesi kapsamında vergi desteğinden yararlanmak için BKY’lerin Müsteşarlık tarafından belirtilen kriterleri yerine getirmeleri ve iktisap ettikleri tam mükellef girişim şirketlerine ait iştirak hisselerini en az iki tam yıl elde tutmaları şarttır. Ayrıca, sermaye koydukları şirketin Türk Ticaret Kanununa tabi bir anonim şirket olması zorunludur. BKY’lerin devlet desteğinden yararlanabilmesi için iktisap ettikleri hisselere ait şirketin aşağıdaki şartları sağlaması gerekmektedir:

a) Şirketin BKY’nin iştirakinden önceki son iki mali yıldaki net satışlarının yıllık 5.000.000 TL’den fazla olmaması.

b) En fazla elli çalışanı bulunması.

c) Şirketin, BKY’nin kendisine, eşine, kendisinin veya eşinin altsoyu ve üstsoyu ile üçüncü derece dâhil yansoy hısımlarına ve kayın hısımlarına idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunmaması ya da nüfuzu altında olmaması.

ç) Başka bir şirketin kontrolünde olmaması.

d) Müsteşarlıkça belirlenen devlet desteği sağlanacak sektörlere ilişkin listedeki sektörlerde veya faaliyetlerde bulunması.

e) Paylarının halka arz edilmemiş olması.

 

Yönetmelikle ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

 

 

 

 

 

 
 • Ana sayfa
 • KOBİ Tanımı
  Şirket İşlemleri
  İzinler
  Vergiler
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik
  Destek ve Teşvikler
  Finansa Erişim
  Kalite ve Belgelendirme
  Dış Tic. Taşımacılık & Lojistik
  İş Geliştirme
  KOBİ'lere Yönelik AB Bilgileri
  Ar-Ge ve İnovasyon
  KOBİ’lere Yararlı Bilgiler
  Bilgi Bankası

  Yasal Uyarı

  Şu an sitede

  Şu anda 127 ziyaretçi çevrimiçi