HaberlerKOBİ HaberlerEnerji Sektörü Araştırma-Geliştirme Projeleri Destekleme Programına (ENAR) Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı

Enerji Sektörü Araştırma-Geliştirme Projeleri Destekleme Programına (ENAR) Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı

alt

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yürütülen Enerji Sektörü Araştırma-Geliştirme Projeleri Destekleme Programına (ENAR) ilişkin usul ve esaslarda değişikliğe gidilmiştir. 

 

 

 

 

Enerji Sektörü Araştırma-Geliştirme Projeleri Destekleme Programına (ENAR) Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında  Yönetmelik  Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Bu Yönetmelik kapsamında; ülkemizde yenilik odaklı enerji ekipman ve metotlarının geliştirilmesine katkı yapacak, bu alanda sektörü, istihdamı ve bilgi düzeyini yükselterek ülkemizin uluslararası alanda rekabet gücünü artıracak çalışmaları desteklemek ve yönlendirmek amacıyla, teknoloji geliştirme ve teknoloji transferi projeleri, üniversite ve sanayi işbirliğini artıracak üniversite-firma ortaklığında veya üniversite ortağı daha sonra belirlenmek üzere firmalar tarafından hazırlanan projeler Bakanlar Kurulu kararı ile desteklenecektir.

Desteklenecek projeler aşağıdaki konulardan en az birini kapsamalıdır;

* Yerli enerji kaynakları kullanımının geliştirilmesi,

* Yenilenebilir enerji teknolojileri,

* Temiz enerji teknolojileri,

* Enerji elektro–mekanik teçhizatı imalat teknolojileri,

* Enerji verimliliği teknolojileri,

* Zararlı emisyonları azaltma teknolojileri,

* Çevrim teknolojileri,

* Enerji iletim, dağıtım sistemlerinde akıllı şebeke uygulamaları

 

Desteklenmesine karar verilen ENAR proje bütçesinin en fazla % 80’i Bakanlıkça, en az % 20 si ise firma tarafından nakdi olarak karşılanmalıdır. Proje için ön görülen bütçenin yetersiz kalması halinde ENAR projeleri yönlendirme heyeti tarafından uygun görülmesi şartı ile Bakanlık tarafından projeye en fazla proje toplam bütçesinin %10 u kadar ek bütçe verilebilecektir.

Destekleme süresi en çok iki yıl olacaktır. Ancak projenin süresinde sona ermemesi halinde ve gereksinimlere uygun olarak Genel Müdürlükçe uygun görülmesi şartı ile en fazla 6 şar aylık iki dönem ek süre verilebilecektir.

 

Yönetmelik hakkında daha detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

 
 • Ana sayfa
 • KOBİ Tanımı
  Şirket İşlemleri
  İzinler
  Vergiler
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik
  Destek ve Teşvikler
  Finansa Erişim
  Kalite ve Belgelendirme
  Dış Tic. Taşımacılık & Lojistik
  İş Geliştirme
  KOBİ'lere Yönelik AB Bilgileri
  Ar-Ge ve İnovasyon
  KOBİ’lere Yararlı Bilgiler
  Bilgi Bankası

  Yasal Uyarı

  Şu an sitede

  Şu anda 42 ziyaretçi çevrimiçi